Referenser

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra referenser

D-vitaminbrist kopplas till självmordsbenägenhet

HOUSE Ear Institute, världsledande inom öronmedicin.

Svenskt Flyg AB (intresseförening för hela Sveriges flygindustri) rekommenderar EarPlanes.

Aviation Health Institute, en non-profit organisation inom EU rekommenderar EarPlanes.

Otic barotrauma from air travel (The Journal of Laryngology & Otology, May 2005)

American Airlines företagshälsovård rekommenderar sin cabinpersonal att använda EarPlanes

The Pharmaceutical Journal (official journal of the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) and its family of publications 21 January 2006. Näst sista spalten, på sid. 85 REKOMMENDERAR EarPlanes.