GDPR-policy

/GDPR-policy
GDPR-policy2018-05-25T13:32:55+00:00

Policy GDPR

 

Syfte

GDPR står för General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen som vi säger på svenska. GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med GDPR är att ge dig och alla andra medborgare i EU ett bättre skydd av grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätten till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa ett enhetligt och likvärdigt skydd inom hela EU.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur Propartner AB behandlar dina personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av uppgifterna samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Propartner AB är mån om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddsförordning och berättar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

 

Ansvar

Propartner AB (PP AB) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Du kontaktar oss lättast via e-post: info@propartner.se eller via brev till Propartner AB, Box 5084, 402 22 Göteborg.

 

Bakgrund

PP AB behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. PP AB sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

PP AB behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. PP AB kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter vi har gentemot t.ex. Skatteverket och andra myndigheter och organisationer.

PP AB använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett organisationsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar PP AB?
PP AB behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

De personuppgifter PP AB behandlar från kunder är framförallt namn, adress, telefonnr om det behövs för att fullfölja leverans av köp eller för att återkoppla till dig med anledning av olika frågor från kunder eller Återförsäljare.

Som din arbetsgivare måste PP AB lagra personuppgifter för att kunna betala ut din lön, redovisa information till Skatteverket, Försäkringskassan, Fackföreningen och en mängd andra organisationer som är lagbundet eller avtalat, samt använda vissa uppgifter för att planera vårt dagliga arbete och för att vår verksamhet skall fungera. Detta informeras mer detaljerat till alla anställda vid anställningens början.

 

Hur får PP AB tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får vi direkt från dig när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster. Det kan också vara uppgifter vi får när du anlitar en av våra medarbetare.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att PP AB behandlar dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att skicka e-post till info@propartner.se eller skicka ett brev till Propartner AB, Box 5084, 402 22 Göteborg. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

 

Vilken information ger PP AB till dig?

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

PP AB har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom PP AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi anlitar en IT-leverantör för vår arbetsplattform där IT-säkerhet har högsta prioritet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

 

När lämnar PP AB ut dina personuppgifter?

PP AB’s utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Vill du veta mer om GDPR?

För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, läs gärna https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/